Vrienden van het mentorproject Brede School

 

In het Brede School Mentorproject School’s Cool Gouda | Waddinxveen koppelen wij vrijwillige mentoren aan een leerling die de grote stap gaat maken van het basisonderwijs naar de middelbare school. Deze thuismentoren begeleiden de leerlingen anderhalf jaar lang, één uur per week. Het is meer dan alleen huiswerkbegeleiding, het doel is: meer zelfvertrouwen, zelfredzaamheid & betere schoolresultaten. We richten ons op leerlingen die een groter risico lopen om het onderwijs vroegtijdig verlaten én op leerlingen die misschien niet al hun mogelijkheden benutten. Onze aanmeldingen ontvangen wij grotendeels via de basisscholen, soms ook via ons sociaal maatschappelijke netwerk.  

 
Jaarlijks begeleiden onze thuismentoren ongeveer 70 kinderen. Inmiddels hebben ruim 750 leerlingen de overgang naar het middelbaar onderwijs en verder succesvol afgerond! En met hulp van de Stichting Vrienden van het Brede School Mentorproject kunnen we nog meer leerlingen begeleiden. Meer informatie over het mentorproject kunt u hier lezen. 

 

De Vrienden van het Mentorproject zorgen al sinds de oprichting voor extra geld. Hiermee zorgen we voor meer mentorkoppels of we betalen speciale activiteiten voor de mentorkoppels. Wilt u ook een financiële bijdrage leveren aan de uitvoering van het mentorproject, een koppel adopteren of een activiteit financieren dan kunt u uw gift overmaken op rekening NL56 RABO 0123 9549 59 t.n.v. Stichting Vrienden Brede School Mentorproject. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@schoolscoolgouda.nl  

 

In 2023 ontvingen wij een genereus bedrag van de Stichting expo.GOUDA750. Deze Stichting was een initiatief vanuit GOUDasfalt: meer dan honderd vrijwilligers maakten samen de expositie Gouda Maakt, Vroeger, nu én later mogelijk .De expo sitie richtte zich voor een belangrijk deel op de jonge mensen die een opleiding of vak gaan kiezen. Door speciale acties kwamen er bijna 800 studenten van Goudse (v)mbo-scholen of voortgezet onderwijs en scholieren van Goudse basisscholen en de Zomeracademie. De expositie is inmiddels afgelopen en heeft een bedrag van € 3510,-- geschonken aan de Stichting Vrienden Brede School Mentorproject, vanwege de overeenkomst met jonge mensen en vrijwilligers. 
 

 

 
Verder is Stubbe BV één van de Goudse bedrijven die een mentorkoppel heeft geadopteerd. Ook de Rabobank en Rotaryclub Gouda hebben zich aangemeld als sponsor. Vanuit het Coöperatief Dividend Fonds van de Rabobank is een bijdrage van € 15.550,- toegekend. Daarvan konden 10 tot 14 koppels extra gaan starten. Daarnaast ontvangt het project subsidie van de gemeente Gouda.  

 
Als Stichting Vrienden van het Brede School Mentorproject hebben we de ANBI-status waardoor welkome giften aan de Vriendenstichting voor 100% ten goede komen aan de uitvoering van het mentorproject.  
 
In de loop der jaren zijn de Vrienden ook een inhoudelijk klankbord voor de projectleiding en de directie van de Brede School Gouda geworden en denken we graag mee over de verduurzaming van het project. Het mentorproject is gestart in Gouda, maar inmiddels is ook de gemeente Waddinxveen in het project gestapt. Een ontwikkeling die we alleen maar toe kunnen juichen. Ieder kind heeft immers recht op een goede start naar vervolgonderwijs en daarmee grote kans op een succesvol afgeronde middelbare schoolopleiding en liefst nog veel meer. Daar zetten we ons graag voor in. 
 
Het huidige driehoofdige bestuur is op zoek naar versterking. Het zou fantastisch zijn als één of twee mensen uit Waddinxveen of Gouda (bij voorkeur met een financiële achtergrond), zich bij ons willen aansluiten. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u mailen naar info@schoolscoolgouda.nl 

 

Brede School Gouda