Achtergrondinformatie

Elke locatie van ‘Spel om de hoek’ is speciaal voor de kinderen ingericht. Er staat uitdagend speelgoed passend bij de leeftijd van de kinderen. Dit spel wordt begeleid door vrijwilligers.  
De vrijwilligers hebben een voorbeeldfunctie, ze doen dingen voor, sluiten aan of nemen initiatief voor een spelvorm. Aan alle handelingen die gedaan worden koppelen zij de taal.  

We sluiten de ochtend af met een activiteit die georganiseerd is door de vrijwilligers óf een van de educatieve partners uit de stad. Deze activiteit sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen met als invalshoek de expertise van de partner. Met het aanbod van de educatieve partner beschikken we over een programma waarin taal, sport, gezonde voeding, spel, kunst, cultuur, natuur en techniek aan bod komt. Hiermee vergroten we het educatief partnerschap en de taal bij ouder en peuter. Met deze activiteiten staat ouderpartnerschap op nummer een. Alle ouders doen mee en krijgen handvatten om eenzelfde activiteit ook thuis te doen. Zo vergroten we ook het educatief thuismilieu en is er ruimte voor talentontwikkeling van ouders en kinderen. Zoals dit ook omschreven wordt in de ‘Gelijke Kansen alliantie’. 

Spel is de belangrijkste ontwikkelmotor voor kinderen. Door spel ontdekken zij de wereld om zich heen en leggen zij prille contacten met leeftijdsgenootjes. Jonge kinderen spelen nog meer naast elkaar dan met elkaar. Dit parallel spel stimuleert de kinderen en geeft ze zelfvertrouwen: een goede basis voor hun verdere ontwikkeling. Het spel en de diversiteit van de activiteiten zijn de sleutel tot een rijke taalontwikkeling. 
Een laagdrempelige collectieve voorziening voor peuters en ouders. 
Het stimuleren van educatief partnerschap is de rode draad in deze voorziening.

Ook is opvoedondersteuning onderdeel van de ochtenden. 
Het voorlichten van ouders over de dagelijkse opvoeding maar ook het verwijzen naar partners komt aanbod. Je kunt hier denken aan een van de andere Brede School programma's zoals; Spel aan Huis, de Voorlees Express, Mini mentor project of deelnamen aan na schoolse activiteiten voor oudere broers en zussen. Maar ook overige Goudse programma's zoals het Taalhuis of het Beweegloket komen aanbod.

Brede School Gouda