Wat is het?

De Brede School Taalacademie (voorheen Stimulansklas) biedt leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 en klas 1 van het VO de gelegenheid hun potentie waar te maken en bereidt hen voor op een succesvolle schoolloopbaan door een stimulerende cultuur te creëren waarbij intensief vrij lezen, begrijpend lezen, woordenschatuitbreiding, spreken, schrijven en kennis van de wereld centraal staan. 

De leerlingen ontmoeten elkaar één keer in de week voor twee uur, waar ze onder begeleiding van een leerkracht/docent en een onderwijsassistent werken aan een intensief naschools programma gebaseerd op 5 pijlers: 

 

Tegelijkertijd moedigt de Brede School Taalacademie een verrijkende cultuur aan van nieuwsgierigheid, plezier in leren en stelt hoge eisen aan inzet en prestaties. De gedachte hierachter is dat talent niet alleen gaat om wat je kunt, maar ook om wat je wilt en doorzet. We streven ernaar om meer te zijn dan alleen een naschoolse voorzieningen school, we willen een inspirerende plek zijn! 

Download hier de flyer.

Brede School Gouda