Sleutelpersonen voor professionals

Leren is doen en gaat niet altijd vanzelf. De Brede School Gouda zet Sleutelpersonen Onderwijs in om gezinnen met een migratieachtergrond te helpen de Nederlandse taal en cultuur te leren begrijpen en om professionals te ondersteunen in het leren begrijpen van de ouders en het kind.

Als school ervaart dat het contact met de ouders van een kind niet tot stand komt of moeizaam verloopt kunnen zij de ouders voorstellen aan een van de elf sleutelpersonen:

  • Amber uit China
  • Ahlam en Fatima uit Marokko
  • Amina en Jomana uit Syrië
  • Maria en Ewelina uit Polen
  • Yodit en Selam uit Eritrea
  • Nasra uit Somalië
  • Elena uit Oekraïne

Dit kan door de ouders zelf een mail te laten sturen naar de sleutelpersoon die hun thuistaal beheerst. De mailadressen van de Sleutelpersonen staan vermeld in de ouderfolder Sleutelpersonen onderwijs.
Als professional kun je ook contact opnemen met de coördinator sleutelpersonen van de Brede School op sleutelpersonenonderwijs@bsgouda.nl. Zij verbinden ouders en sleutelpersonen.

Het traject:
De begeleiding bestaat in principe uit een serie van drie gesprekken. Er vindt in de thuissituatie een kennismakingsgesprek plaats tussen ouders en sleutelpersoon, er volgt een afspraak op school waar de professional ook bij aanwezig is en er wordt een derde gesprek gepland waarbij gezin en sleutelpersoon evalueren. Daarna bekijken alle partijen of er nog verdere ondersteuning nodig is.

Brede School Gouda