Techniekpunt Gouda

Techniekpunt Gouda is onderdeel van Brede School Gouda en heeft als doel om kinderen te enthousiasmeren voor Wetenschap en Techniek.

Techniek is de toekomst
Techniek is een belangrijke motor van onze economische welvaart en is overal om ons heen. Ook voor niet-technische beroepen is steeds meer kennis van en vaardigheid in het toepassen van techniek nodig. Sterker nog, er is bijna geen vakgebied waarin techniek of technologie géén rol speelt. Dit speelt ook in Gouda en omgeving. De roep om technisch geschoold personeel is groter dan ooit. Deze video over de onmisbare rol van techniek zegt het allemaal: https://youtu.be/FLBwtd86nus

Belangrijke vaardigheden
De technische kennis die nodig is voor de banen van nu én voor de toekomst, verandert continu. Daarom zijn vaardigheden als flexibiliteit, probleemoplossend vermogen, creativiteit en het vermogen om doelgericht informatie te verzamelen en te verwerken essentieel. We noemen dit 21e-eeuwse vaardigheden. De maatschappij kijkt uit naar kinderen die beschikken over dit soort vaardigheden en ook een nieuwsgierige en onderzoekende houding hebben. Kinderen blijken vaak razend enthousiast wanneer ze mogen experimenteren, onderzoeken en zelf oplossingen kunnen bedenken.

Rol Techniekpunt
Het Techniekpunt laat kinderen in Gouda al op jonge leeftijd kennismaken met techniek en technologie, en laat ze ervaren hoe leuk het is! Zo kunnen ze ontdekken waar hun talenten liggen, leren ze over de veelzijdigheid en de toekomst van techniek en worden ze gestimuleerd om te kiezen voor een technische opleiding. Daarnaast is het Techniekpunt een belangrijke verbinder tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven en onderdeel van Techniek Talent Gouda.

Activiteiten Techniekpunt
Het Techniekpunt richt zich op de volgende activiteiten:
- het verzorgen van techniekactiviteiten voor kinderen in het PO, zowel onder schooltijd als na schooltijd
- het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn Wetenschap en Technologie voor het PO (en aansluitend op het VO)
- het organiseren van deskundigheidsbevordering voor leerkrachten in het PO
- het bijdragen aan de programmering van de Techniekwerkplaats in de Chocoladefabriek (in samenwerking met Bibliotheek Gouda)
- het deelnemen aan het project Sterk Techniek Onderwijs (STO regio Gouda)

Contact
Wil je meer informatie of ben je geïnteresseerd in samenwerking?
Neem dan contact op met Jenny Fidder, projectleider Techniekpunt Gouda.
E techniekpuntgouda@gmail.com
T 0182-527101

Brede School Gouda