Algemene voorwaarden onderschoolse les Brede School Gouda

Gehanteerde begrippen:

 • Aanbieder: hiermee wordt de organisatie of persoon bedoeld die met wie de Brede School de afspraken maakt voor de aangeboden activiteiten.
 • Docent/lesgever: diegene die de les daadwerkelijk gaat geven
 • Contactpersoon: de door de school aangewezen persoon die de coördinatie van de Brede School activiteiten op zich neemt voor zijn/haar school.


Voorwaarden reservering onderschoolse activiteit:

 • De Brede School biedt jaarlijks een programma aan onderschoolse activiteiten welke door een school kunnen worden gereserveerd.
 • De school ontvangt uiterlijk 6 weken na sluitingsdatum een concept van de reserveringen die gehonoreerd worden.
 • De Brede School betaalt de onderschoolse les.
 • De school betaalt een eigen bijdrage zoals gepubliceerd op de website van de Brede School.
 • De eigen bijdrage wordt aan het einde van ieder half schooljaar in rekening gebracht op een verzamelfactuur.
 • De Brede School maakt in overleg met de aanbieder een voorstel voor een rooster waarin de activiteit wordt gepland.
 • De school ontvangt een voorstel voor het rooster. Hierin zijn eventuele voorwaarden en/of benodigdheden genoemd.
 • De school laat binnen 7 dagen weten of ze akkoord zijn met het roostervoorstel.
 • Indien de school akkoord gaat met het roostervoorstel is de reservering definitief. Deze wordt door de Brede School nogmaals bevestigd middels een definitief rooster.
 • Mocht een les onverhoopt niet door kunnen gaan, neemt de school direct contact op met de Brede School om gezamenlijk te zoeken naar een oplossing.
 • Als een les wordt geannuleerd nadat het definitieve rooster is verzonden worden er annuleringskosten in rekening gebracht van € 50,00 per geannuleerde les. De eigen bijdrage voor de les komt dan te vervallen.
Brede School Gouda