Educatieve partners

Voor het educatieve gedeelte van de ochtend maken we gebruik van programma’s van partners welke zij in een cyclus aanbieden binnen het Speelcafé. Op dit moment zijn de volgende partners actief:
Bibliotheek Gouda; Museum Gouda; Sportpunt Gouda; Cultuurhuis Garenspinnerij en de Boekfiets.

Brede School Gouda