Sleutelpersonen voor ouders - Nederlands

Leren gaat niet altijd vanzelf. Soms spreek je een andere taal en ken je elkaars cultuur niet. Ook kan het onderwijs in Nederland nieuw zijn. De Brede School zet daarom Sleutelpersonen Onderwijs in zodat gezinnen met een migratieachtergrond en professionals elkaar beter leren begrijpen. De sleutelpersoon die de thuistaal van een gezin spreekt komt eerst een keer kennismaken. Daarna maken jullie een afspraak om samen met school te praten over jullie kind, wat het kind nodig heeft en andere vragen die jullie aan school willen stellen.

We hebben elf sleutelpersonen:

  • Amber uit China
  • Ahlam en Fatima uit Marokko
  • Amina en Jomana uit Syrië
  • Maria en Ewelina uit Polen
  • Yodit en Selam uit Eritrea
  • Nasra uit Somalië
  • Elena uit Oekraïne

Als je de hulp wilt inschakelen van een sleutelpersoon kunnen jullie dit aan de professional die met jullie kind werkt vragen of zelf een mail sturen naar: sleutelpersonenonderwijs@bsgouda.nl.
Dit mag in jullie eigen taal.

Brede School Gouda