Doelgroep

Groep 6, 7, 8 en klas 1 leerlingen VO (vmbo-t, havo, vwo) 

▪ Onderpresteerders: leerlingen die structureel minder presteren dan hij/zij (op grond van zijn  

capaciteiten) zou kunnen en hierdoor ten onrechte niet op het maximaal haalbare niveau zit of gaat. 

▪ Potentieleerlingen: leerlingen die conform de verwachting presteren (en uitstromen of uitgestroomd zijn naar HAVO/VWO) maar toch baat hebben bij een uitbreiding van onderwijsleertijd bijvoorbeeld door een taalarm milieu. 

Brede School Gouda