Samen Leren voor professionals

Wat houdt Samen Leren in?
Samen Leren is begeleiding aan huis voor ouders van kinderen uit groep 1 t/m 4 van de basisschool.
Het doel van Samen Leren is om de schoolprestaties van kinderen te verbeteren. Dit wordt bereikt door ouders (opvoed)vaardigheden aan te leren om vanuit huis hun kind te stimuleren. Dit creëert betere ontwikkelingskansen in de toekomst. Naast de school, hebben de ouders immers een cruciale rol in de ontwikkeling van hun kind.

Ouders maken zich concrete vaardigheden eigen door uitleg, oefenen en reflectie. Op deze manier verbetert Samen Leren de thuisbetrokkenheid, samenwerking met de school en opvoedvaardigheden van ouders. Daarnaast krijgen ouders een map met informatie en voorbeelden om thuis te gebruiken. Samen Leren werkt hierbij intensief samen met de scholen om de beste resultaten te behalen. Zo horen wij graag meer over hoe er op school wordt gewerkt en vindt er binnen elk traject een gesprek op school plaats met de ouder(s), begeleider en leerkracht.

Het traject van Samen Leren;

 • Afstemming (duurt 1 maand)
  • Intake
  • Kennismakingsactiviteit
  • Informatiemap bespreken
  • Activiteit uit de map
  • Ouder-Leerkracht gesprek
  • Plan van aanpak bespreken
 • Werken aan doelen (duurt ongeveer 2,5 maand)
  • Wekelijks 1 of 2 huisbezoeken
  • Gezinshuisbezoeken met het het hele gezin
  • Ouderhuisbezoeken zonder kinderen, bijvoorbeeld onder schooltijd
  • Tussentijdse evaluatie
 • Afronding/nazorg
  • Eindevaluatie
  • Afsluitend huisbezoek
  • Nazorggesprek na 6 weken
  • Follow up na 3 maanden

De vaardigheden waar met Samen Leren aan gewerkt kan worden;

 • Onderwijsondersteunend gedrag
  • Taalontwikkeling
  • Rekenontwikkeling
  • Fijne motoriek
  • Leerhouding
  • Contact met school
 • Opvoedvaardigheden
  • Structuur bieden
  • Grenzen stellen
  • Positieve aandacht geven

Aanmelden
U kunt een gezin aanmelden via SamenLeren.net.

Klik hier voor de informatiefolder.

 

Brede School Gouda