Conferentie Meertaligheid

Gouda verandert.

Steeds vaker ontvangen we meertalige kinderen en hun families, afkomstig uit alle delen van de wereld, in onze stad, in de kinderopvang, de zorg of op scholen. Deze ontwikkeling is blijvend: meertaligheid wordt steeds meer de norm in Nederland.

Dat vraagt een andere aanpak van professionals die met meertalige kinderen en hun ouders werken.

Daarom organiseren we samen met Gemeente Gouda, Taalhuis Gouda en Voor/Vroegschoolse Educatie (VVE) de Conferentie Meertaligheid. Met de opening door wethouder Thierry van Vugt, een lezing van professor Orhan Agirdag én maar liefst tien interessante workshops (gegeven door: Jeanine Kouijzer, Frederike Groothoff, PhD, Marga van Mil-Leijtens, Jeannette Sibma, Corine Van Velden, Lidy Peters, Wanda Prins, Bastiaan Van Der Stoep, Marian van Popta-Erkelens en David Kranenburg (tevens dagvoorzitter)). 

 

Klik hier voor het inschrijfformulier

 

Flyer Conferentie Meertaligheid Gouda

Brede School Gouda