Natuur en Milieupunt

Natuur en Milieu Punt is een samenwerkingsverband tussen ODMH, IVN natuureducatie, gemeente Gouda en Brede School Gouda.

Voor het komende schooljaar kunnen scholen uit Gouda en omgeving zich weer inschrijven voor de onderschoolse lessen Natuur en Milieu.

  • De scholen IN Gouda kunnen dit doen via de website van de Brede School. Voor het reserveren van de lessen en leskisten van de Zwanebloem zal worden doorgelinkt naar de website van de Zwanebloem/ODMH.
  • De lessen voor de scholen BUITEN Gouda worden aangeboden door de Zwanebloem/ODMH.

De scholen ontvangen uiterlijk begin juli van beide organisaties de benodigde informatie voor het komende schooljaar.

Heeft u vragen? Natuur en Milieupunt is te bereiken via administratie@bsgouda.nl.

Brede School Gouda