Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de “Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ verplicht om een protocol Meldcode te hanteren. Vanaf 1 januari 2019 moet er met de verbeterde Meldcode met het afwegingskader worden gewerkt.Ook de Brede School Gouda heeft een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het protocol Meldcode bevat o.a. een stappenplan wat de professionals helpt om het proces zorgvuldig te doorlopen vanaf het moment van signaleren tot aan het moment om eventueel een beslissing te nemen over het doen van een melding. Het doel van het protocol Meldcode is om door een goede ondersteuning van de professional een bijdrage te leveren aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het protocol Meldcode is via de administratie op te vragen.

Binnen onze organisatie is Els Oliwkiewicz-Borsboom aangesteld als Aandachtfunctionaris. Voor zaken rondom de Meldcode kunt u haar altijd mailen of bellen naar de Brede School. Daarnaast worden al onze coördinatoren, projectleiders en vrijwilligers geïnformeerd over en getraind in het gebruik van de Meldcode.

Els Oliwkiewicz-Borsboom

els.oliwkiewicz@bsgouda.nl

 

Brede School Gouda