Gouds Sportakkoord

Met dit initiatief wordt er ook een koppeling gemaakt met het doel en de ambities van het Gouds Sportakkoord. We hebben als doel zoveel mogelijk inwoners (in dit geval de basisschooljeugd) een leven lang voldoende en met plezier te laten bewegen en sporten. Dit is niet alleen omdat sporten gewoon heel leuk is om te doen en te beleven, maar ook omdat het positieve effecten heeft op de gezondheid en het ‘kunnen meedoen’ in de maatschappij.

In pijler 4 van het Gouds Sportakkoord, Vaardig in bewegen, is er aandacht voor “Goed, gezond en verantwoord bewegen is een belangrijke vaardigheid die elke inwoner al op jonge leeftijd aangeleerd moet worden”.
“Door kinderen op een jonge leeftijd al kundig te maken in bewegen wordt enerzijds overgewicht tegen gegaan en anderzijds wordt bewegen een besef waardoor er altijd bewogen blijft en een ongexzonde leefstijl wordt tegengeaan.

Ambitie nummer 8: “Jongeren blijven uitdagen om te sporten”
Met dit initiatief van de Sportcampus Gouda, wat een onderdeel is van het gehele Sportkennismakingsprogramma, verbinden we bewegen en sport op scholen, actief met sportverenigingen en andere sportaanbieders. De kinderen worden uitgedaagd om binnen én buiten schooltijd te blijven bewegen.

Brede School Gouda