Nieuwe Directeur-Bestuurder voor de Brede School Gouda en de Cultuureducatiegroep

Lees hier het persbericht van onze Raad van Toezicht over de aanstelling van onze nieuwe directeur Saskia van Schaik en het vertrek van onze huidige directeur en grondlegger Hans van Kekem.

 

PERSBERICHT       Saskia van Schaik nieuwe directeur-bestuurder BSG en CEG 

 

Gouda, 18 mei 2023 - Per 1 juni 2023 zal Saskia van Schaik de functie van directeur-bestuurder bekleden bij de Brede School Gouda (BSG) en de Cultuureducatiegroep (CEG). Zij volgt hiermee Hans van Kekem op, de huidige directeur-bestuurder die binnenkort met pensioen gaat. We willen Hans van Kekem hartelijk bedanken voor zijn toewijding en inzet gedurende vele jaren, waarin hij zich heeft ingezet om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten door middel van programma's op het gebied van welzijn, cultuur, sport, natuur & techniek en educatie. Dankzij zijn inspanningen hebben talloze kinderen in Gouda en de regio's Holland-Midden (Gouda e.o.) en Rijnland (Leiden e.o.) hiervan kunnen profiteren. Tevens willen we zijn bijdrage aan het succes van de samenwerking tussen beide stichtingen benadrukken.

De Raad van Toezicht kijkt uit naar de samenwerking met Saskia van Schaik. Haar uitgebreide ervaring als manager en directeur bij organisaties zoals Het Fonds voor Cultuurparticipatie, de Gemeente Zoetermeer en Cultuurhuis De Nobelaer zal bijdragen aan verdere groei en professionalisering van de organisatie. We streven naar gelijke kansen voor alle kinderen die hun passie willen volgen, waarbij ouders als belangrijke partners worden gezien, evenals de vele aangesloten scholen en programma-aanbieders.

De medewerkers van BSG/CEG zijn trots op de behaalde resultaten en kijken enthousiast uit naar de samenwerking met de nieuwe directeur-bestuurder. Samen willen we nieuwe samenwerkingsvormen verkennen binnen deze sector.

 

Namens de Raad van Toezicht,

Pieter Heiliegers, voorzitter

Jan Kees Meindersma, vice-voorzitter

Terug naar overzicht
Brede School Gouda