Conferentie Meertaligheid

Gouda verandert.

Steeds vaker ontvangen we meertalige kinderen en hun families, afkomstig uit alle delen van de wereld, in onze stad, in de kinderopvang, de zorg of op scholen. Deze ontwikkeling is blijvend: meertaligheid wordt steeds meer de norm in Nederland.

Dat vraagt een andere aanpak van professionals die met meertalige kinderen en hun ouders werken.

Daarom organiseren we samen met Gemeente Gouda, Taalhuis Gouda en Voor/Vroegschoolse Educatie (VVE) de Conferentie Meertaligheid.

Klik hier om je aan te melden!

Terug naar overzicht
Brede School Gouda