Brede School Kinderfonds

Het Brede School Kinderfonds is een vangnet om materiële ondersteuning te bieden aan kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen waardoor participatie aan maatschappelijke, sociale en culturele activiteiten wordt gestimuleerd en sociale uitsluiting wordt voorkomen.

Het Kinderfonds is er voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen (max. 130% bijstandsnorm). Gezinnen met een hoger inkomen kunnen ook aanspraak doen op het Kinderfonds wanneer er sprake is van bijzonderheden (bijvoorbeeld schulden of hoge ziektekosten).

De doelgroep van het Kinderfonds is jeugd van 4 tot en met 17 jaar, met name scholieren (PO/VO) in Gouda die leven in moeilijke financiële omstandigheden. Het Kinderfonds is bedoeld voor kinderen die buiten de voorliggende voorzieningen vallen en hierdoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke, sociale en culturele activiteiten. De aanvragen voor het Kinderfonds worden behandeld door een getrainde werkgroep.

Onder “aanvraag indienen” in het keuzemenu, kunt u kiezen uit een aantal producten/diensten. Voor meer informatie: (0182) 527101 of kinderfonds@bsgouda.nl

Ken je de ‘Gratis en Goedkoop in Gouda’ gids al? Deze staat vol tips en is bedoeld voor Gouwenaars die met weinig geld moeten of willen rondkomen. De gids is via deze link te lezen. Deel hem gerust!

 

 

Brede School Gouda